ŠtedBanka

ŠtedBanka - Hrvatska banka

  • Banka

ŠTEDBANKA d.d.

ŠtedBanka
ŠTED BANKA
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Matični broj: 0813737
VBDI: 2483005
SWIFT: STEDHR22
Štedbanka je upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080004322.
Temeljni kapital Banke iznosi 250.000.000,00 kuna i u cijelosti je uplaćen;
broj redovnih dionica na ime: 500.000; nominalni iznos jedne dionice 500.00 kn.

Uprava

Ante Babić – predsjednik, Zdravko Zrinušić, Christian Panjol-Tuflija

Nadzorni odbor

Ivo Andrijanić – predsjednik, Đuro Benček, Petar Ćurković

Dioničari i udio u temeljnom kapitalu (%)

1. Šted-Invest d.d. 80,74
2. Željko Udovičić 9,87
3. Paveko 2000 d.o.o. 6,35
4. Redip d.o.o. 3,04

Revizor

BDO Revizija Zagreb d.o.o., Zagreb

Bilanca stanja

Datum stanja: 31. XII. 2008., u tisućama kuna
UKUPNO IMOVINA 1.138.210
UKUPNO KLASIČNE IZVANBILANČNE STAVKE 202.486
Dobit/gubitak tekuće godine 42.756
STOPA ADEKVATNOSTI KAPITALA 24,03%

Štedbanka d.d. Zagreb je osnovana 1994. godine i od samog je početka željela biti prepoznata kao manja, ali kvalitetna, solidna i efikasna banka.
Veseli nas i ispunjava ponosom činjenica što smo, zasigurno, po kapitalu najveća banka u stopostotnom hrvatskom privatnom vlasništvu. Uzdamo se da će ta činjenica biti od značaja kako za naše sadašnje tako i za buduće klijente. Financijski pokazatelji poslovanja svjedoče da smo odabrali pravi put.

Štedbanka je poznata, osim po visokom temeljnom kapitalu koji je u stopostotnom iznosu u domaćem vlasništvu i koeficijentu adekvatnosti kapitala, po sigurnom i stabilnom poslovanju. Primjenom odgovarajuće regulative i regulatornih okvira te pridržavanjem maksimalnih koeficijenata i maksimalne izloženosti, Banka na realan i razborit način iskazuje vrijednost imovine, obveza, kapitala, potencijalnih obveza kao i ostvarenu dobit i naši financijski pokazatelji ukazuju na sigurnost, likvidnost i rentabilnost poslovanja.

Banka ŠtedBanka 24.2.2018

ŠtedBanka